درآمدی بر نظریه های شخصیت
کد شناسه :997
درآمدی بر نظریه های شخصیت
موجود نیست

نظریه های شخصیت یکی از مباحث اساسی در روان‌شناسی است که تسلط بر آنها برای درک بهتر آسیب‌شناسی روانی و نظریه های روان‌درمانی ضروری است. از آنجایی که نظام ها یا نظریه های روان‌درمانی بر مبنای نظریه های شخصیت و آسیب‌شناسی روانی استوارند، مطالعه عمیق نظریه های شخصیت بسیار مفید و ضروری است. بدیهی است که تمام نظریه های شخصیت در هیچ یک از کتاب های مرتبط با این رشته وارد نشده اند. مثلاً نویسنده‌ای ترجیح می دهد هنری موری را در کتاب خود وارد کند و دیگری آن را وارد کتاب خود نمی کند. به عنوان مثالی دیگر، هرگنهان و همکاران نظریه شخصیت میلر و دولارد را در کتاب خود وارد کرده اند در حالی که این نظریه در نظریه های شخصیت شولتز و نظریه های شخصیت فیست  وارد نشده است. توصیه من به دانشجویان عزیز این است که یک کتاب را که با متن آن احساس راحتی می کنند انتخاب کنند، و اگر می خواهند کلیه نظریه‌پردازان شخصیت را مطالعه کنند، آن نظریه هایی را که در کتاب انتخاب‌شده آنها نیستند، از منابع دیگر مطالعه کنند. در ارتباط با اینکه کدام کتاب بهتر یا جامع تر است، نظر خواننده اهمیت دارد. از نظر من هر کتاب نظریه شخصیت ویژگی خاص خودش را دارد که مقایسه آن را با کتاب های دیگر در این زمینه مشکل می سازد. و همگی مطالبی را دربر دارند که آنها را از یکدیگر متمایز می کند.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر