انگیزش و هیجان
کد شناسه :1013
انگیزش و هیجان
موجود نیست

در این پژوهش ها به دو سوال اساسی پاسخ داده شده “افراد چه می خواهند ؟” “چرا آنها چیز خاصی می خواهند”
در کتاب انگیزش و هیجان با کاوش در ریشه های انگیزش،فرآیندهای هیجانی موثر و تاثیر آنها بر یادگیری ، عملکرد و بهزیستی مداخله و روش های عملی برای استفاده در انواع گستره موقعیت ها فراهم می آورد.
انگیزه ها و هیجان ها با گذر زمان تغییر می کنند و برجریان رفتار تاثیر می گذارند.انگیزش و هیجان فرایندهای پویا هستند همیشه در حالت تغییر کم و زیاد هستند .
نیرومندی انگیزه نه تنها به صورت مداوم افزایش و کاهش می یابد بلکه افراد در موقعیت های متفاوت انگیزه های متفاوتی دارند.
معمولا در یک موقعیت مناسب انگیزه قوی تر وجود دارد در حالیکه انگیزه های دیگر اهمیت نسبتا کمتری دارد.قوی ترین انگیزه معمولا بیشترین تاثیر را بر رفتار ما دارند . اما هر انگیزه فرعی در گذر زمان و تغییر شرایط می تواند حاکم شود و تاثیر خود را بر روی رفتار ما بگذارد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر