غلبه بر افکار بدبینانه و سوءظن
کد شناسه :1017
غلبه بر افکار بدبینانه و سوءظن

کتاب حاضر در راستای مبارزه با افکار بدبینانه، سوءظن ها و مداوای آنها نوشته شده است. نگارنده در نیمه اول کتاب، در مورد افکار بدبینانه و سوءظن و چگونگی پیدایش آنها و احساس فرد بحث می کند و با طرح این مشکل نهفته، بیان می کند که اولین قدم در از بین بردن یک مشکل، درک و فهمیدن آن است. در نیمه دوم نیز، براساس درک و آگاهی از مشکل، شش روش عملی غلبه و مدارا با مشکل را ارائه می دهد.

 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر