سنجش و اندازه گیری در علوم رفتاری
کد شناسه :1022
سنجش و اندازه گیری در علوم رفتاری

کتاب سنجش و اندازه گیری در علوم رفتاری ، کتاب مفید برای درس سنجش و اندازه گیری در دوره های مختلف تحصیلی تدوین شده است.محتوای کتاب به گونه ای است که می تواند در دروسی مانند روان سنجی،روان شناسی تربیتی،وروش ها و فنون تدریس قابل استفاده باشد.هدف کتاب کمک به خوانندگان به منظور درک اصول و قواعد سنجش،اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی است.کتاب به زبان ساده و خود آموز نوشته شده است.کتاب در چهارده فصل تدوین شده است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر