فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی
کد شناسه :103
فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی
موجود نیست

فلسفه تعلیم و تربیت متناسب با فرهنگ و تمدن ایران اساسا اسلامی است؛ زیرا فرهنگ غالب کشور ما پس از پذیرش مشتاقانه اسلام توسط ایرانیان، اسلام و فرهنگ اسلامی است. از این رو، آشنایی با فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی برای هر معلم ایرانی که قرار است فرزندان این مرز و بوم را با هویت ایرانی تربیت کند ضرورت دارد. این اثر  که با هدف آشنا کردن معلمان با فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی تألیف شده است، پس از بیان ضرورت و تعریف فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، مبانی جهان‌شناختی، انسان‌شناختی، معرفت‌شناختی، ارزش‌شناختی و دین شناختی تعلیم و تربیت اسلامی را با تکیه بر آیات و روایات بررسی کرده، دلالت‌های آنها را به اختصار بیان کرده است. پس از آن، مفهوم اساسی و تعریف تعلیم و تربیت اسلامی و ویژگی‌های آن را تبیین کرده و در ادامه، هدف غایی و واسطی تعلیم و تربیت را بر اساس ساحت‌ها معرفی کرده و در پایان اصول عام و خاص تعلیم و تربیت و عوامل و موانع آن را بررسی کرده است 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر