یادگیری انسان
کد شناسه :1030
یادگیری انسان
موجود نیست

سبک نگارش جالب و محاوره ای اورمراد، خوانندگان را با تمام نظریه های ضروری یادگیری و اشارات آنها برای کلاس درس دنیای عملی آشنا می کند. یادگیری انسان که کتاب درسی آموزشی در زمینه نظریه های یادگیری است، به دامنه گسترده ای از دیدگاه های نظری، از جمله رفتارگرا، اجتماعی- شناختی، شناختی، سازه‌نگر، شناختی- رشدی، اجتماعی- فرهنگی، و بافتی می نگرد. هر فصل پر از مثال های عینی درباره چگونگی کاربرد این نظریه ها برای یادگیری، آموزش، و ارزیابی و همین طور روش‌هایی است که خوانندگان می توانند این نظریه ها را در کلاس درس خودشان به کار برند. سبک نگارش روشن و محاوره ای، خوانندگان را جلب می کند و به آنها کمک می نماید مفاهیم، اصول، و نظریه های مرتبط با یادگیری و شناخت انسان را کاملاً درک کنند.
مترجم معتقد است که دانشجویان رشته روان‌شناسی و علوم تربیتی پس از مطالعه نظریه های یادگیری حتماً باید با کاربرد این نظریه ها در دنیای واقعی آشنا شوند. یادگیری انسان به آنها کمک می کند از کاربرد نظریه های یادگیری مختلف در دنیای عملی آگاه شوند و از این راه، دانش نظریه های یادگیری خود را تحکیم بخشند.

 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر