مقدمه ای بر روان شناسی بالینی
کد شناسه :1031
مقدمه ای بر روان شناسی بالینی
موجود نیست

کتاب روان شناسی بالینی حاوی 16 فصل اصلی به شرح زیر می باشد:
بخش یک-مفاهیم اساسی
فصل1:روان شناسی بالینی چیست؟
فصل2:گذشته و حال روان شناسی بالینی
بخش دو-سنجش
فصل3:ویژگی های اصلی سنجش بالینی
فصل4:مصاحبه و مشاهده در روان شناسی بالینی
فصل5:آزمون گیری در روان شناسی بالینی
بخش سه-مداخلات بالینی
فصل6:ویژگی اساسی مداخلات بالینی
فصل7:روان درمانی های روانپویشی و انسانگرا
فصل8:روان درمانی های رفتاری و شناختی-رفتاری
فصل9:سایر مداخلات بالینی
فصل10:تحقیق درباره مداخله بالینی
بخش چهار-تخصص های روان شناسی بالینی
فصل11:روان شناسی بالینی کودک
فصل12:روان شناسی سلامتی
فصل13:روان شناسی بالینی عصب نگر
فصل14:روان شناسی
بخش پنج-آینده روان شناسی بالینی و جایگاه احتمالی شما در آن
فصل15:مسائل حرفه ای در روان شناسی بالینی
فصل16:ورود به دانشکده تحصیلات تکمیلی روان شناسی بالینی 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر