فراگیرنده و مدیریت یادگیری در تعلیم و تربیت اسلامی ، مطالعات مغز و روان شناسی یادگیری
کد شناسه :1034
فراگیرنده و مدیریت یادگیری در تعلیم و تربیت اسلامی ، مطالعات مغز و روان شناسی یادگیری
موجود نیست

موضوع کتاب حاضر تعمق در جایگاه فراگیرنده در فرایند یادگیری است. این تعمق در شکل انشایی نظری و با مرور اجمالی متون علمی از سه حوزه تعلیم و تربیت اسلامی، مطالعات مغز و روانشناسی یادگیری تهیه و ارائه شده است. زمینه شناسایی و انتخاب موضوع، تجربه طولانی فعالیت علمی و تربیتی نویسندگان و شناخت نسبی آن‌ها از ویژگی‌های نظام آموزشی کشور بوده است. هدف از تدوین این اثر طرح دیدگاه نویسندگان در خصوص یکی از مسائل کلیدی نظام تربیتی و آموزشی و کمک به حل مشکل است.

 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر