روانشناسی خرید برای خانم ها
کد شناسه :1035
روانشناسی خرید برای خانم ها
موجود نیست

ایده ی نگارش کتاب حاضر از آنجا ناشی شد که خرید کردن یک جستجوی خلاقانه برای یافتن نوعی یکپارچگی و وحدت است؛راهی برای تکمیل فرایند شکل گیری هویت. در حقیقت افزایش خودشناسی که گامی حیاتی در تکمیل و بهره مندی از فرایند رشد محسوب می شود از طریق خرید آگاهانه امکان پذیر است.در کتابی که در دست شماست به بحث درباره ی شیوه های خرید آگاهانه می پردازد. وقتی شما این شیوه ها را یاد بگیرید احساس فوق العاده بهتری نسبت به خود خواهید داشت ، صرف نظر از این که از یک حراجی خرید کرده اید یا خیر.وقتی یاد بگیرید از خودتان سوالاتی بپرسید که کشمکش های درونی تان را به هنگام خرید حل می کنند تجربه عمیق تری از زندگی به دست خواهید آورد.
فهرست
خودشناسی از طریق خرید
خرید کردن به عنوان راهی برای خودسازی
مادر به عنوان راهی برای خودسازی
مادر به عنوان اولین آیینه
اجسام درون آیینه زیباتر از آنچه هستند دیده می شوند
سی و یک دلیل برای خرید 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر