تعبیر روان شناسانه ی خواب / راهنمایی جهت شناخت روان ، شادی ها و نگرانی های کودک
کد شناسه :1037
تعبیر روان شناسانه ی خواب / راهنمایی جهت شناخت روان ، شادی ها و نگرانی های کودک
موجود نیست

در این کتاب، در باب تفسیر و تعبیر رؤیاهای کودکان با توجّه به اصول روان‌شناسی بحث شده است. نوشتار حاضر، با تأکید بر خلاّق بودن، گوناگونی و در دسترس بودن رؤیاها و با هدف راهنمایی والدین در جهت شناخت ماهیت رؤیاهای کودکان و استفاده از آن در تشویق کودکان به باور منابع درونی خود و رشد بهتر شخصیت آن‌ها تدوین شده است. در این اثر، تلاش شده تا ضمن تعریف انواع رؤیا، عوامل مؤثر بر محتوای خواب و تأثیر تغییر سن بر رؤیا و کابوس تشریح شود. سپس، خواب‌های کودکان دسته‌بندی شده و توصیه‌هایی در راستای استفاده از رؤیای کودک در تأمین سلامت جسمی و روحی و پرورش مهارت‌های تخیلی و رشد وی ارائه گردیده و علل وجود خواب‌های بد و کابوس و تأثیر آن بر سلامت تحلیل شده است. در آخرین بخش کتاب نیز دربارة چگونگی دستیابی به خوابی آرام و خوش بحث شده است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر