اینترنت پاک / چگونه از فرزندانمان در برابر آسیب های فضای مجازی محافظت کنیم ؟
کد شناسه :1041
اینترنت پاک / چگونه از فرزندانمان در برابر آسیب های فضای مجازی محافظت کنیم ؟
موجود نیست

کتاب اینترنت پاک مشتمل بر سه فصل به ترتیب زیر است؛
راهکارهای فنی (چه تنظیماتی روی وسایل الکترونیک مثل رایانه و گوشی انجام دهیم تا محتوای آلوده و مستهجن در دسترس نباشد؟)
راهکارهای محیطی (چه شرایط و چیدمانی در خانه پیاده کنیم تا آسیب‌های فضای مجازی کاهش یابد؟)
راهکارهای تربیتی (چگونه با فرزندانمان رفتار کنیم تا آسیب‌های فضای مجازی را به حداقل برسانیم؟) 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر