روش های تربیتی در قرآن جلد 1| تذکر و یادآوری | موعظه و نصیحت | عبرت دهی | امر و نهی
کد شناسه :105
روش های تربیتی در قرآن جلد 1| تذکر و یادآوری | موعظه و نصیحت | عبرت دهی | امر و نهی

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته علوم تربیتی به ویژه رشته «تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت» در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند گردند. چکیده : در حوزه تعلیم و تربیت، اتخاذ روش صحیح و نتیجه‌بخش، امری مهم و ضروری‌ است. چرا که لغزش و اشتباه در انتخاب روش و به کارگیری آن، می‌تواند به گمراهی و نابودی متربی منتهی شود. بنابراین باید در پی شناخت و به کارگیری بهترین و کارآمدترین روش‌های تربیتی باشیم. وچه بهتر که در این خصوص به سراغ قرآن رفته، و این مهم را در پرتو آیات نورانی آن جستجو کنیم. در این کتاب چهار روش: 1)تذکر و یادآوری؛ 2) موعظه و نصیحت؛ 3) عبرت‌دهی؛ 4) امر و نهی، از منظر قرآن مورد بررسی قرار گرفته است. دلیل اینکه این چهار مورد در کنار هم آمده‌اند، کارکرد مشترک یعنی جنبه هوشیارسازی و انگیزشی بودن آنهاست. ارتباط این چهار روش با هم به‌گونه‌ای است که یک طیف روشی را در راستای تحقق یک هدف تشکیل می‌دهند. در این طیف، ابتدا با روش تذکر و یادآوری غقلت‌زدایی می‌شود، آنگاه با موعظه و نصیحت نوعی خشیت و رقت قلب ایجاد می‌گردد. با روش عبرت‌دهی بر این امر تأکید می‌شود. در نهایت با امر و نهی، متربی برای تغییر رفتار با نوعی الزام و تحمیل مواجه می‌گردد. فهرست : - راهنمای مطالعه کتاب - مقدمه - فصل اول: مفاهیم و کلیات - فصل دوم: روش تذکر و یادآوری - فصل سوم: موعظه و نصیحت - فصل چهارم: عبرت‌دهی - فصل پنجم: روش امر و نهی - جمع‌بندی و نتیجه‌گیری کلی - منابع و مآخذ - نمایه آیات - نمایه روایات 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر