کمک به افراد مبتلا به مشکلات جنسی
کد شناسه :1045
کمک به افراد مبتلا به مشکلات جنسی

این کتاب خواننده را با مفاهیم پایه ای مشکلات جنسی آشنا کرده، چهار چوبی مناسب در اختیار وی قرار می دهد که بتواند مشکلات جنسی را شناسایی ارزیابی و درمان نماید. مشکلات جنسی بطور کلی به سه بخش تقسیم می شوند: - اختلالات عملکرد جنسی - اختلاالت هویت جنسی - انحرافات جنسی تمرکز این کتاب روی اختلالات عملکرد جنسی است به منظور ایجاز کلام به بخش های دیگر به تفصیل پرداخته نشده است. ...
بیشتر 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر