جوان، شادی و رضایت از زندگی
کد شناسه :1046
جوان، شادی و رضایت از زندگی

این کتاب دربردارنده هفده مقاله، به قلم نویسندگان مختلف است که از شماره های مختلف حدیث زندگی انتخاب شده است و به خاطر یکی بودن موضوع آنها یا داشتن ارتباط موضوعی، در کنار هم قرار گرفته اند و البته در انتخاب مقالات، علاوه بر استئاری علمی، به جوانانه و کاربردی بودن، داشتن ادبیات امروزی و این که در مجموع، دیدگاه دین را موضوع مورد بحث به دست دهند، توجه شده است.
عنوان چند مقاله که در این کتاب امده است: حق شاد بودن، شادکامی، شادابی و دینداری، شادی پیشوایان، حدیث شادی، گام به گام تا شادی، شوخ طبعی و سلامت روان، عناصر شادی آفرین در فرهنگ ما، شادی و مهربانی 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر