بهبود احساسات (دامیز)
کد شناسه :1051
بهبود احساسات (دامیز)

یاد می گیرید که:
دردهای گذشته رابشناسید و از آنها عبور کنید تا بتوانید خود و دیگران را ببخشید.
شیوه ی تفکرتان در مورد واکنش به وقایع احساسی را تغییر دهید
تکنیک های ارادی، تمرین های تنفسی و آسودن و بهبود شیوه ی زندگی را به کار گیرید. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر