برنامه ریزی عصبی کلامی N.L.P / دامیز
کد شناسه :1052
برنامه ریزی عصبی کلامی N.L.P / دامیز
موجود نیست

یاد می گیرید که:
کنترل زندگی خود را به دست بگیرید و هدفهایتان را مشخص کنید.
به قدرت ارتباطات پی ببرید.
به راحتی در روابطتان صمیمیت ایجاد کنید.
زندگی تان را به دلخواه تغییر دهید و موفق شوید. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر