تبیین فلسفه تربیت رسمی و عمومی | تربیت مدرسه ای
کد شناسه :106
تبیین فلسفه تربیت رسمی و عمومی | تربیت مدرسه ای
موجود نیست

اثر پیش روی به‌ منظور ارتباط فکری خوانندگان (به‌ ویژه دانشجو معلمان) با مباحث فلسفه تربیت رسمی و عمومی در کشور نگاشته شده  است. این اثر با استفاده از محتوای فصل دوم کتاب مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تربیت رسمی و عمومی می‌کوشد تا موقعیت یادگیری مناسبی را ایجاد کند تا خوانندگان محترم به‌ بحث و فحص درباره مسائل فلسفه تربیتمدرسه‌ متناسب با فرهنگ و شرایط خاص ایران بپردازند؛ از این‌ رو، نویسندگان اثر در راستای تحقق این هدف به بازآرایی و بازنویسی (همراه با افزایش و کاهش)  متن فصل دوم کتاب یاد شده و تبدیل محتوای  آن به‌ یک کتاب آموزشی اقدام نموده‌اند. بدین ترتیب خوانندگان محترم با مطالعه فصول آن گویا  در سفری هفت  مرحله‌ای با نویسندگان همراه خواهند بود تا همراه با تجربه فلسفهورزی  به درک درخوری از  چیستی، چرایی و چگونگی تربیت مدرسه‌ای نایل آیند.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر