این هوش دست یافتنی / راهکارهای تقویت هوش هیجانی
کد شناسه :1067
این هوش دست یافتنی / راهکارهای تقویت هوش هیجانی
موجود نیست

عامل اصلی موفقیت در زندگی شخصی، هوش هیجانی، انواع هیجان ها و کارکردهای مثبت هیجان از جمله مباحث ذکر شده در این کتاب است.
کارکردهای منفی هیجان، تفاوت های هوش هیجانی و هوش شناختی و نشانه های اشخاص با هوش هیجانی بالا و پایین را از دیگر موارد مطرح شده در این کتاب است.
فصل نخست این کتاب به کلیات پرداخته و فصل دوم محورهای اصلی هوش هیجانی در ارتباط با خود فرد، خودآگاهی هیجانی و خودمدیریتی هیجانی را تبیین می کند.
نویسنده در فصل سوم راهکارهای افزایش هوش هیجانی را مطرح کرده و مطالبی درباره راهبردهای ارتقای خود مدیریتی در کوتاه مدت و بلند مدت بیان و گام هایی برای افزایش آگاهی اجتماعی نوشته و تبیین کرده است.
مهارت های گوش دادن مؤثر را موضوع فصل چهارم است و تفاوت گوش دادن و شنیدن، بایدها و نبایدهای گوش دادن مؤثر و در نهایت ضمایمی مانند جدول شناسایی هیجان های اصلی و تست هوش هیجانی در این بخش مطرح شده است.
این کتاب در پی آن است که خوانندگان را با مؤلفه های اصلی هوش هیجانی آشنا سازد و به آنها در مدیریت هیجان هایشان یاری رساند.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر