این رشته سر دراز دارد / مهارت های انتخاب رشته تحصیلی و شغل
کد شناسه :1068
این رشته سر دراز دارد / مهارت های انتخاب رشته تحصیلی و شغل
موجود نیست

برخی ها در انتخاب رشته تحصیلی یا شغل، تسلیم حوادث می شوند و برخی هم بدون نقشه و فکر و تحت تاثیر دیگران شغلی را انتخاب می کنند که با خصوصیات فردی آنها مناسب نیست. گاهی نیز تنها انگیزه های فردی و شخصی، نظیر ثروت اندوزی ممکن است تعیین کننده رشته باشد. انتخاب هایی اینچنین در بیشتر مواقع با نارضامندی شغلی، افسوس هایی دیرپا و حسرت های ماندگار همراه است.
این کتاب به کمک افرادی آمده است که به این موضوع اهمیت می دهند و در پی یافتن اطلاعات کاملی در این باره هستند.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر