کمی قرار برای یک بی قرار / بیش فعالی کودکان و راه های درمان آن
کد شناسه :1073
کمی قرار برای یک بی قرار / بیش فعالی کودکان و راه های درمان آن
موجود نیست

فصل اول این کتاب با عنوان بیش‌فعالی و بیش‌فعالان را بیشتر بشناسیم به مباحثی در زمینه تعریف بیش‌فعالی، ویژگی‌های اصلی بیش‌فعالی و شناسایی کودک بیش‌فعال می‌پردازد. فصل دوم به انواع بیش‌فعالی و عوامل آن می‌پردازد و نوع مرکب، تکانشی غالب، کمبود توجه غالب، علل بیش‌فعالی، وراثت، نقص کارکرد دستگاه عصبی، رژیم غذایی، عوامل محیطی و روانشناسی را مورد بررسی قرار می‌دهد. درمان بیش‌فعالی، دارودرمانی و درمان‌های روانشناختی در فصل سوم این کتاب مورد بحث قرار گرفته است. در مقدمه این کتاب آمده است: بیش‌فعالی در منابع مختلف با نام‌های متفاوت مطرح شده که اختلال کمبود توجه و پرتحرکی از جمله این موارد است. همانگونه که از این نام‌ها پیداست و در مباحث آمده کودک بیش‌فعال از دو جنبه میزان فعالیت و حفظ توجه با مشکل روبه‌رو است. در بخش دیگر این مقدمه آمده است: اختلال بیش‌فعالی نشانه‌ها و ویژگی‌هایی دارد که از دو نظر عمومی و روانشناسی تشخیص داده می‌شود. این اختلال پس از تشخیص تخصصی نیاز به روان‌درمانی و دارو درمانی دارد بنابراین به کار بردن بیش‌فعالی برای برخی کودکان بازیگوش و اصرار برای تجویز دارو برای آنها کار درستی نیست. در بخش نخست این کتاب آمده است: بیش فعالی مانند بسیاری از اختلالات روانشناسی دیگر تعریف جامعی که همه متخصصان درباره آن به توافق رسیده باشند، ندارد. تعریف بیش‌فعالی به گونه‌ای قراردادی و نسبی است و به طور کامل به درجه تحمل و بردباری محیط کودک وابسته است 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر