درسنامه سبک زندگی اسلامی | با رویکرد تجویزی
کد شناسه :109
درسنامه سبک زندگی اسلامی | با رویکرد تجویزی
موجود نیست

کتاب حاضر که به موضوع «سبک زندگی فردی» پرداخته است، از یک سو، ناظر به فضای دانشگاهی و موضوعات جاری در خصوص سبک زندگی است و از سوی دیگر، رویکرد اسلامی و تجویزی دارد و به لحاظ ساختاری در قالب درس‌های پانزده‌گانه با رعایت ویژگی‌های یک متن درسی، شکل گرفته است. محتوای هر درس، متناسب با یک جلسه و ترتیب درس‌ها، بر اساس یک نظم منطقی به صورت زیر شکل گرفته است: ۱. مفهوم‌شناسی و پیش‌نیازها؛ ۲. پیشینه‌شناسی در کشورهای غربی و ایران؛ ۳. دیدگاه‌های جامعه‌شناختی و روان‌شناختی؛ ۴. دورنمایی از دیدگاه سبک زندگی اسلامی؛ ۵. نگرش‌هایی که سلسله‌وار موجب پیوند رفتارها می‌شوند؛ ۶. رویکردهای فردی مثل: «تفکر و علم»، «ایجاد ویژگی‌های درونی»، «عبادت و معنویت»، «تدبیر زمان»، «وظیفه شغلی»، «تغذیه و بهداشت» و…؛ ۷. وظایف و کارکردهایی که بر عهده نهاد خانواده است، مثل: مسائل جنسی، وظیفه والدینی، فراغت و آسایش و صله ارحام؛ ۸. وظایف فرد در قبال نهادهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر