همسران سازگار / راهکارهای سازگاری
کد شناسه :1088
همسران سازگار / راهکارهای سازگاری

خانواده گرچه ممکن است همواره در معرض تندبادهای ویرانگر قرار گـیرد و به نـابودی تهدید شود، اما مروری بـر آیات و روایات نشـان می دهد ریـشه انـواع تـهدیدها به آستانه زنـدگی مشترک مربوط است و برای مقابله با آن پیشگیری بر درمان مقدم است. چنـان که انتخاب همسـر مبـتنی بـر عوامل اخلاقی، رفـتاری و جسمانی سازگاری بـه خوبی شکل گیرد و با گزینشی عاقلانـه و متعهدانه همراه باشد لطافت و زیبایی در کالبد زندگی دمیده می شود و بسترهای آرامش گسترش می یابد و از آفات زندگی بستر سوزی می شود. کسانی که می خواهند زندگی موفقی داشته باشند، باید عوامل سازگاری را به خوبی بشناسند و بدان پایبند باشند. در این میان، بیشترین سهم در سازگاری و نشاط همسران از آن عوامل اخلاقی است. بی شک نمی توان تاثیر شگرف اخلاق را در زندگی انکار کرد یا آن را نادیده گرفت. به امید روزی که حقوق زن و مرد جای خود را به اخلاق واگذار نماید و مبنای زندگی تغییر یابد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر