جوانی فصل شکفتن
کد شناسه :1089
جوانی فصل شکفتن
موجود نیست

کتاب حاضر، پژوهشی درباره مباحث مورد نیاز جوانان با تکیه بر مبانی روانشناختی و تربیتی و با استفاده از رهنمودها و آموزههای دینی و سخنان امامان معصوم (ع) است.
نویسنده در این راستا مباحثی چون اهمیت و ویژگیهای جوانی، عوامل موفقیت، اوقات فراغت، دوستیها، اشتغال، پرسش، پاکدامنی و همسرگزینی را به عنوان مهمترین دغدغههای جوانان، خانوادهها و جامعه در دوران پرفرصت و پرمخاطره جوانی به تفصیل به تحقیق و پژوهش پرداخته است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر