روان شناسی رشد
کد شناسه :1091
روان شناسی رشد
موجود نیست

روان شناسی رشد شاخه ای از علم روان شناسی است که به توصیف و تبیین تغییرات آدمی در زمینه های جسمی، عاطفی، اجتماعی، اخلاقی، شناختی و مانند آن می پردازد. گرچه روان شناسی رشد به تمام مراحل زندگی مربوط می شود، این کتاب ـ با الهام از آموزه های دینی ـ بیشتر بر دوران پیش زادی تا جوانی متمرکز شده است. در این کتاب می آموزیم که بر اساس شناخت انتظارات درست از مراحل رشد، در تربیت فرزندان خود، چگونه عمل کنیم. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر