تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی (ویژه علوم پزشکی)
کد شناسه :11
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی (ویژه علوم پزشکی)

کتاب حاضر حاصل تلاش استاد ارجمند جناب آقای شهاب الدین دمیرچی می باشد با تاکید بر نقش ایرانیان مسلمان به بررسی وضعیت فرهنگی و تمدنی دوره ای از تاریخ اسلام در حوزه علوم پزشکی پرداخته است . کتاب دارای هفت فصل است:
فصل اول : کلیات ، فصل دوم : طب و بهداشت در اسلام ، فصل سوم : اخلاق و دانش پزشکی ، فصل چهارم : علوم گیاهی ، فصل پنجم : اوضاع بیمارستان ها در تمدن اسلام ، فصل ششم : معرفی تعدادی از بیمارستان های مهم در تمدن اسلام و فصل هفتم : شرح احوال و آثار و خدمات بی نظیر چند تن از پزشکان نامی جهان اسلام. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر