روان شناسی مهار خویشتن با نگرش اسلامی
کد شناسه :1095
روان شناسی مهار خویشتن با نگرش اسلامی
موجود نیست

نوشیدن الکل، اعتیاد به سیگار و مواد مخدر، مصرف داروهای ممنوعه، روابط جنسی پرخطر، رانندگی پرخطر، بدرفتاری، پرخاشگری، انواع جرم و بزه، خرج های افراطی، ناتوانی در پس انداز پول، به تعویق انداختن کارها، بعضی از انواع چاقی، اختلالات خوردن، و... تنها بخشی از آثار ناتوانی در مهار خویشتن است.
مفهوم "مهار خویشتن" امروزه تحت عناوینی همچون "خودمهارگری"، "مدیریت خود"، "خودداری" و "خود نظم جویی" در روانشناسی مدرن مورد توجه قرار گرفته است و پژوهشگران فراوانی را به انجام تحقیقات علمی و ارائة مدل هایی در این زمینه واداشته است.
اثر پیش روی تلاشی در جهت بررسی روانشناسانه ی این موضوع و ارائه ی مدل تبیینی آن بر اساس منابع اسلامی است. مؤلف کوشیده است تا ضمن ارائـه ی جدیدترین یافته های علمی در حوزه خودمهارگی در شاخه های مختلف روانشناسی به ارائه ی یک الگوی نظری اسلامی برای تبیین فرایند مهار خویشتن بپردازد. مطالعه ی این کتاب به مشتاقان علوم انسانی اسلامی و روانشناسی بین فرهنگی و علاقه مندان به حوزه ی سلامت روانی پیشنهاد می شود.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر