مثل یک راهب فکر کن / هر روز ذهن خود را برای آرامش و هدف تعلیم دهید
کد شناسه :1098
مثل یک راهب فکر کن / هر روز ذهن خود را برای آرامش و هدف تعلیم دهید
موجود نیست

کتاب پیش رو تاثیر مثبت و سازنده ای را در تفکر، ذهن و حتی زندگی خواننده بر جای می گذارد. کتاب تصویری از سخنان بزرگان مذهب، فرهنگ ها و… است که با اندیشه ی خود جهان را تحت تاقیر قرار داده اند. نویسنده سعی دارد در این اثر با آموزش مهارت ها و رفتارهای یک راهب و الگو ساختن آن، راهی برای مقابله، وارستگی، کشف مجدد، رسیدن به هدف، تمرکز، نظم و خدمت کردن در خواننده زنده کند و او را یاری کند که یک زندگی به دور از خودخواهی، حسادت، شهوت، اضطراب، خشونت، تلخی و سرکشی برای خود بسازد تا به آرامشی مطلق برسد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر