اصل گرایی
کد شناسه :1102
اصل گرایی
موجود نیست

نویسنده در کتاب پیش رو چگونگی دستیابی به زندگی شخصی و شغلی ایده آل و هدفمند را با بهره از روش موثر و کاربردی اصل گرایی آموزش می دهد. اخذ تصمیمات مناسب، انتخاب های صحیح و افزایش ثمردهی از مزایای اصل گرایی به شمار می روند.
اصل گرایی روشی نوین برای انجام هرچیز است؛ در این شیوه کار کمتر اما بهتر در هر زمینه ای مدنظر قرار داده می شود و تمرکز بر ضروریات و صرف کردن وقت و انرژی بر چیزهایی که انتخاب خودمان هستند و ارزش بیش تری برای هزینه کردن دارند، معطوف می گردد. در این اصل امور غیر ضروری حذف و مسائلی که واقعا اهمیت دارند مورد پردازش قرار می گیرند. به این ترتیب تنها و تنها کارهای درست انجام می شوند و امور بیهوده به کنار رانده می شوند  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر