روان شناسی اجتماعی
کد شناسه :1113
روان شناسی اجتماعی

روان شناسی اجتماعی نه تنها یک علم اجتماعی بنیادی است که به مطالعه ماهیت و عوامل تعیین کننده رفتار اجتماعی انسان می پردازد، بلکه رشته ای کاربردی است که بیشترین ارتباط را با انواع مشکلات و موضوعات اجتماعی دارد. نظریه ها و مفاهیم روان شناختی اجتماعی در گستره وسیع رشته های علمی نظیر علم محیط زیست، علم حرکت، بازاریابی، علم فراغت و ... مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال به نظر می رسد که روان شناسان اجتماعی همیشه از ارزش علمی رشته خود آگاه نیستند.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر