اعتیاد به نت (رهایی از دام اعتیاد به اینترنت و بازیهای نرم افزاری)
کد شناسه :1119
اعتیاد به نت (رهایی از دام اعتیاد به اینترنت و بازیهای نرم افزاری)

در سالهای اخیر شیوع انواع اعتیادها در جامعه مدرن امروزی، توجه همگان را به خود جلب کرده است، از اعتیاد به مواد مخدر گرفته تا اعتیاد به پرخوری یا خرید کردن. اینک کوین رابرتس در کتاب خود اعتیادِ رفتاریِ دیگری به این فهرست روبه‌رشد می‌افزاید. مهم‌تر اینکه او ما را به درون ذهن فرد معتاد می‌برد، طوری‌که با خواندن کتاب، ضمن آشنا شدن با جزئیات شکل‌گیری اعتیاد به دنیای مجازی، بازیهای نرم‌افزاری و اینترنت، این دسته افراد را درک می‌کنیم و از این رهگذر می‌توانیم آگاهانه با آنان روبه‌رو شویم 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر