راهنمای 25 جلسه عملی شناخت درمانگری گروهی | به ضمیمه ابزارهای اندازه گیری و بیش از 200 متن اسلاید و جدول راهنما
کد شناسه :113
راهنمای 25 جلسه عملی شناخت درمانگری گروهی | به ضمیمه ابزارهای اندازه گیری و بیش از 200 متن اسلاید و جدول راهنما
موجود نیست

این برنامه ی درمانگری شناختی در پنج بخش تنظیم و به گونه ای طراحی شده است که برای درمان گروهی با چارچوب روانی ـ تربیتی (آموزشی) به آسانی قابل استفاده است، اما آن را به عنوان درمان انفرادی نیز میت وان به کار برد. این برنامه برای درمانگرانی که بخواهند آن را در زمینه ی کاری و تخصصی خود استفاده کنند قابل انعطاف است و آن قدر روشن و مشخص نگاشته شده که به صورت محاوره ای و کلمه به کلمه برای طیف وسیعی از کسانی که مشکلات عاطفی و رفتاری رنج می برند قابل استفاده است.
جامعیت این کتاب شامل: شناخت و تغییر تفکر سطحی ناکارآمد؛ کشف و شناسایی سطح عمیق تر تفکر ناکارآمد؛ آزمون گرd و تغییردهd تفکر، شامل تغییر محتواd روان بنه؛ و تغییر رفتار ناکارآمد همخوان شده با آن است.
«شناخت درمانگری گروهی: راهنما و منابعی برای عمل» منبع ارزشمندی است برای روان شناسان، مددکاران اجتماعی، مشاوران، روان پزشکان و همه ی ارائه کنندگان خدمات بهداشت روانی و همچنین منبع عملی و ارزشمندی برای دانشجویان و اساتیدی که در زمینه ی درمانگری به ویژه درمانگری شناختی ـ رفتاری در حال تحصیل و تدریس اند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر