جوان و آرامش
کد شناسه :1123
جوان و آرامش

کتاب «جوان و آرامش» در حوزه کتب معارف اسلامی بوده و با بررسی ویژگی های اخلاقی و رفتاری دوره جوانی، راه کارهایی را برای ایجاد آسایش در جوانان با توجه به دیدگاه های اسلامی ارائه کرده است.
در این اثر اقدام اساسی برای مبارزه با بحران های دوران جوانی، آگاهی دادن بیان شده است. در راستای این هدف و تأمین آرامش جوانان، در پژوهش حاضر اضطراب از جنبه های مختلف بررسی شده و به راه حل هایی برای کاهش مشکلات و مسائل این دوران توجه شده است.
در بخشی از معرفی ناشر آمده است: جوانی، بهترین دوره از عمر انسان است که گاهی با طوفان هایی از خواسته ها و آرمان ها همراه میشود و اضطراب هایی را در پیمیآورد و اگر کنترل و درمان نشوند، زندگی دائما در معرض تلاطم قرار میگیرد و آرامش انسان از کف میرود.
آثار و نشانه های بحران های دوران جوانی، ریشه های اضطراب در جوانان و نوجوانان، راه های درمان آن و الگوهای ایجاد آرامش در جوانان از موضوعات مورد بحث در این اثر هستند.
 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر