مبانی روان شناسی عمومی
کد شناسه :1127
مبانی روان شناسی عمومی

در این کتاب، دانشجویان روان شناسی طی دوازده فصل با اصول و مبانی روان شناسی آشنا می شوند .فصل های کتاب عبارت اند از :((روان شناسی چیست))، ((تاریخچه و مکتب های روان شناسی))، ((عوامل موثر بر رفتار :توارث و محیط))، ((مبانی زیستی روان شناسی))، ((احساس و ادراک))، ((انگیزش و هیجان))، ((هوش))، ((یادگیری))، ((حافظه، یادآوری و فراموشی))، ((زبان و تفکر))، ((شخصیت)) و ((رفتار اجتماعی)) .در پایان هر فصل پرسش های چهار گزینه ای و در پایان کتاب کلید خودآزمایی ها و فهرست منابع به چاپ رسیده است . 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر