دین و سلامت روان با رویکرد روان شناسی سلامت
کد شناسه :1134
دین و سلامت روان با رویکرد روان شناسی سلامت
موجود نیست

کتاب حاضر با عنوان «دین و سلامت روان» با رویکرد روانشناسی سلامت تالیف و جهت بسط مطالب به برخی از حیطه های مرتبط پرداخته است که بواسطه نقش دینداری منجر به نتایج مثبت فردی و اجتماعی می شود. این حیطه ها شامل هویت و امنیت اجتماعی می باشند که هرکدام در فصل  جداگانه ای بحث شده است. در چند فصل مباحث سلامت روان، در یک فصل ، مبحث روانشناسی سلامت، و در فصل دیگر به پژوهش های صورت گرفته در ارتباط با مفاهیم مطرح شده اختصاص یافته است. تا خواننده را علاوه بر مطالب نظری با ارایه پژوهش ها به نتیجه گیری کلی رهنمون سازد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر