شکوفایی شخصیت و روش های آن
کد شناسه :1143
شکوفایی شخصیت و روش های آن
موجود نیست

«شکوفایی شخصیت» تلاشی است کوچک در جهت کاری بزرگ: «چگونه تربیت کنیم» – و مهم‌تر از آن – چگونه تربیت شویم؟» نویسنده در مقدمه کتاب ضمن اشاره به سابقه تدریس این کتاب در مؤسسات آموزش عالی، اصول نگارش اثر را این‌چنین بیان کرده است: مطالب تلخیص و تسهیل شده است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر