از زبان مشاور / ارکان پنجگانه زندگی خانوادگی
کد شناسه :1148
از زبان مشاور / ارکان پنجگانه زندگی خانوادگی
موجود نیست

همۀ ما در مسائل فردی، خانوادگی، اجتماعی به مشاور و مشاوره نیازمندیم؛ مانند نیاز به پزشک و پزشکی، در همۀ رشته‌های پزشکی. این نیاز را عقل گوشزد می‌کند، شرع به آن فتوا می‌دهد و دانش و تجربه بر آن مهر تأیید، بلکه تأکید، می‌نهند.
در این کتاب که در پنج فصل تدوین شده، به هر سه قلمرو ورود کردیم (فردی، خانوادگی، اجتماعی)، اما سهم مسائل خانوادگی بیشتر شده است. بیشتربودن سهم مسائل خانواده به ‌سبب نیاز جامعه و مراجعۀ مراجعان و پرسش پرسشگران است.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر