بهداشت روان در اسلام
کد شناسه :1150
بهداشت روان در اسلام
موجود نیست

با این که بشر به کشفیات و اختراعات محیّرالعقولی دست یافته، و وسائل رفاه و آسایش مادی را به بهترین وجه برای خود فراهم کرده است. اما آیا مردم این دوره از پیشینیان سعادتمندتر شده اند؟ و اگر سعادتمندتر نیستند، علت آن چیست؟ و راه های واقعی سعادت کدام است؟
حل بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعات کنونی به برآورده ساختن نیازمندی های فطری و درونی انسان بستگی دارد. بنابراین، لازم است دانشمندان وارسته و پاک نهاد ویژگی های واقعی مادی و معنوی انسانی را در نظر بگیرند و بر همین اساس، امر تربیت و هدایت را سامان دهند. این اثر تلاشی است در همین راستا و گامی کوچک در بهداشت روان از نگرگاه اسلام.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر