روان شناسی و تبلیغات | با تاکید بر تبلیغ دینی
کد شناسه :116
روان شناسی و تبلیغات | با تاکید بر تبلیغ دینی
موجود نیست

دانش تبلیغات در ذیل «ارتباطات» و نیز «روان¬شناسی اجتماعی» جایگاه مستقلی یافته است. اهمیت شگرف تبلیغات را می شود با زبان سیاست، تجارت، آمار، و دهکده جهانی نگاشت. این دانش برای موفقیت بیشتر از رشته های مختلف علوم انسانی،‌ از جمله روان شناسی سود می جوید. در این کتاب، قوانین مختلف روان شناختی که در تبلیغات کاربرد دارند، از شاخه های مختلف روان شناسی استخراج شده و به کیفیت کاربرد هر قانون اشاره ای شده است. این کتاب بر اساس ارکان تبلیغات (ابزار، پیام دهنده، پیام گیرنده و پیام) شکل گرفته و به هر رکن فصل هایی اختصاص یافته است. ویژگی های شخصیتی پیام دهنده، روی آوردهای شناختی او و تکنیک های کاربردی مورد استفاده در تبلیغات از مباحث رکن دوم است. در خصوص پیام گیرنده، قوانین تحولی به تناسب طبقات سنی و قوانین غیر تحولی مورد بحث قرار گرفته است. موقعیت های بحران، عزاداری، شادی، سوگ و... ، نیز در حیطه رکن چهارم است. از آنجا که پیام های ما در خلأ، ایجاد، ارسال و دریافت نمی شوند؛ بلکه زمینه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، روان شناختی، طبیعی و... ، بر آن اثر می گذارند، توجه به این زمینه ها نیز یک فصل را به خود اختصاص داده است. برخی از شیوه های جنگ روانی از دیدگاه قرآن و روان شناسی نیز یک فصل را به خود اختصاص داده است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر