روان شناسی رشد جلد 1 / رشد شناختی کودکان
کد شناسه :1157
روان شناسی رشد جلد 1 / رشد شناختی کودکان
موجود نیست

روان شناسی رشد یکی از مهم ترین شاخه های علم روان شناسی است که به بررسی کلیه تغییرات اعم از جسمانی و روانی از زمان پیش از تولد تا مرگ می پردازد. هدف از این بررسی آن است که به خانواده ها اطلاعات ارزشمندی را از آغاز شکل گیری حیات ارائه دهد تا والدین بدانند که توانمندیهای جسمانی و خصوصا روان شناختی کودکان واجد چه ویژگی هایی هستند و چگونه در چرخه زندگی تغییر پیدا می کنند.
کتاب حاضر ضمن تلاش جهت ترسیم فرآیند حل مساله توسط کودکان توصیه های سودمندی را در اختیار خوانندگان قرار داده و از طرفی دیدگاه پیاژه را نیز به نقد کشیده است.
مطالب کتاب:
فصل1: چرا حل مساله توسط کودکان جالب است
فصل2: چشم انداز تاریخی به حل مساله توسط کودکان
فصل3: ابزارهای مفهومی برای حل مساله (مهارتهای ذاتی و اطلاعات)
فصل4: حل مساله و کشف راهبردهای جدید
فصل 5: بافت اجتماعی و نقش آن در حل مساله کودکان
فصل6: نتیجه گیری 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر