البته که عصبانی هستم / پنج جستار درباره وطن و انزوای خودخواسته
کد شناسه :1170
البته که عصبانی هستم / پنج جستار درباره وطن و انزوای خودخواسته
موجود نیست

مباحث این مجموعه درخصوص وطن، عرق ملی و اعتزال و دوری گزینی خودخواسته ی نویسنده است؛ او قصد دارد در این اثر نتیجه ی حاصل از اتفاقات سرنوشت ساز سیاسی بر روزمرگی و رشد فکری مردم اندیشمند و نویسنده را ارزیابی و وارسی کند.
آثار و نوشته های این نویسنده تلفیقی از موضوعات سیاسی و شخصی هستند که بر نکاتی از قبیل وطن، آوارگی و ….. تاکید دارند.
دوبراوکا اوگرشیچ نویسنده ای اهل یوگوسلاوی است که بعد از تجزیه و فروپاشی کشورش بالاجبار تحت پذیرش هویت ملی جدید کروات (مردم کشور کرواسی) قرار گرفت. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر