تا ساحل آرامش / کتاب چهارم / گرداب دروغ
کد شناسه :1173
تا ساحل آرامش / کتاب چهارم / گرداب دروغ
موجود نیست

کتابی که در دست شماست. دوست دارد شما را با نبایدهای زندگی مشترک آشنا کند. غفلت از هر یک از این نبایدها، می تواند پایه های زندگی را سست کند. پس با نبایدها آشنا شویم و آنها را از صفحه زندگی خویش پاک کنیم.
گرداب است. کارش بلعیدن است. گویی که دریا را هم می خواهد ببلعد برای خودش. سیر نمی شود این گرداب. قایق تو هر اندازه بزرگ، برای این گرداب یک لقمه است. نزدیک شدن به این گرداب، نشان شجاعت نیست، نشانه حماقت است. گرداب دروغ، قایق های زیادی را بلعیده. به زیبایی قایق خویش و برافراشتگی بادبان هایش غره نشو.
از گرداب دروغ، فرسنگ ها اگر فاصله گرفتی، باز هم خیالت را آسوده نکن. در این دریا خطرهای دیگری هم هست. آرامش دریا فریبت ندهد.
کتاب حاضر ازهشت گام تشکیل شده است:
- گام اول: سرعت مجاز (از افراط و تفریط پرهیز کنیم)
- گام دوم: گرداب دروغ (به وادی دروغ نزدیک هم نشویم)
- گام سوم: مرداب توهم (از مقایسه همسرمان با دیگران دوری کنیم)
- گام چهارم: تیغ سرزنش (در تنش های زندگی از سرزنش استفاده نکنیم)
- گام پنجم: نگاه ناخالص (در قضاوت هایمان سوء ظن را راه ندهیم)
- گام ششم: قیچی عاطفه (اختلافمان را با قهر حل نکنیم!)
- گام هفتم:دوست ناامیدی (عحله را از روش های رسیدن به مقصود حذف کنیم)
- گام هشتم: خط فاصله (در ارتباط با نامحرم، حدود شرعی و اخلاقی را رعایت کنیم)
«گرداب دروغ» به همراه خود ضمیمه ای ادبی هم دارد. «هوا پس است، هوای خودت را در سرِمان بینداز» نام ضمیمۀ ادبی این کتاب است. حال و هوایی که ضمیمۀ ادبی در وجودتان ایجاد می کند، سرمایۀ خوبی برای عمل کردن به مطالبی است که در این کتاب می خوانید. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر