تا ساحل آرامش / کتاب اول / فانوس دانایی
کد شناسه :1176
تا ساحل آرامش / کتاب اول / فانوس دانایی
موجود نیست

کتابی که در دست شماست. دوست دارد شما را با شناخت های لازم در زندگی مشترک آشنا کند. با وجود این شناخت ها می توانید راه زندگی مشترک را به خوبی پیدا کرده و به کمک کتاب های بعدی این مجموعه، این راه را با موفقیت طی کنید.
دریا آرام اگر باشد، ولی فانوس دریایی روشن نباشد، در صفحه تاریک شب معلوم نیست، ساحل را پیدا کنی. در میان تلاطم موج ها، وقتی نگاهت به فانوس دریایی گره می خورد، امید در چشمانت برق می زند. از تلاطم نترس، این تاریکی است که وحشتناک است. با فانوس دانایی، راه رسیدن از دریا به ساحل را پیدا کن. اگر مقصدت را درست نشناسی، راه زندگی را نمی شود طی کرد. حیرت و سردرگمی، عاقبت کسی است که بی آنکه هدف را بشناسد، راه را طی می کند. تو مسافر این راهی. چرا خودت را نشناخته، دل به دریا زده ای؟ راستی تو که تنها نیستی. همسفری هم داری. می شود همسفر را نشناخته، سفر را آغاز کرد؟ 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر