باشگاه مغز / کنترل و مدیریت (تمرکز، یادگیری، احساسات، تمایلات و تصمیمات)
کد شناسه :1178
باشگاه مغز / کنترل و مدیریت (تمرکز، یادگیری، احساسات، تمایلات و تصمیمات)

کتاب حاضر چهارمین جلد از مجموعه باشگاه مغز است که طی 16 پله به ارائۀ آموزش ها و تمریناتی در راستای توانمندتر کردن عملکردهای مغزی می پردازد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر