روانشناسی بزرگسالان
کد شناسه :1181
روانشناسی بزرگسالان
موجود نیست

آیا زندگی اجتماعی و روانی سالمندان جامعه ما سراسر هموار و بی‌دغدغه است؟ در ذهن بسیاری از ما پیری دورانی است که نباید به آن نزدیک شد و در دالان زندگی دری است که نباید گشود. دنیایی است به رنگ غروب، با بویی آمیخته از نم و نا. در ذهن ما این مرحله از زندگی را هاله‌ای از ابهام دلهره‌آور احاطه کرده است که نمی‌گذارد آن را در پرتو نگاهی پژوهشگرانه بنگریم. کتاب «روان شناسی بزرگسالان» به این مرحله از زندگی می‌پردازد و آن را واکاوی می‌کند. دریچه‌ای است به روی دنیایی که تا به حال به گونه‌ای علمی مورد بررسی قرار نگرفته است و حتی داده‌های آن به روشنی به بیان نیامده است. نویسندگان در مقدمه کتاب نوشته‌اند: در کتاب حاضر، هر یک از جریانهای اصلی تحقیق و نظریه‌های پیری شناسی را به صورت انتقادی و به طور خلاصه ارائه خواهیم کرد. پس از مقدمه کوتاه، نظریه‌های اصلی و دستاوردهایی را عرضه خواهیم کرد که مختص تحقیق در زمینه‌های زیست‌شناسی و پزشکی، جامعه شناسی و روان‌شناسی از دید پیری شناسی است. تا آنجا که ممکن است، سعی کرده‌ایم روابطی را که واقعیت‌های مورد مطالعه با هر یک از این رشته‌ها دارد، آشکار کنیم. پس از آن، دستاوردهایی را ارائه می‌کنیم که به بعضی جنبه‌های پیری مربوط بوده و مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. روابط موجود بین چشم‌اندازهای مختلف در مسائلی که به تدریج مطرح می‌کنیم، نظیر زندگی جنسی، سلامت روانی، مرگ و عزا، روشن‌تر متجلی خواهد شد. این مسائل اجازه می‌دهد تا عوامل کثیری را که به تبیین تجربه پیر شدن در فرهنگ ما کمک می‌کند، یکجا ببینیم. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر