بازی درمانی / دینامیسم مشاوره کودکان
کد شناسه :1186
بازی درمانی / دینامیسم مشاوره کودکان
موجود نیست

بازی وسیله طبیعی کودک برای بیان و اظهار خود است.آلفرد آألر روان شناس معروف میگوید:«هرگز نباید به بازی ها به عنوان روشی برای وقت کشی نگاه کرد»و یا گاری لندرث اظهار می دارد که«بازی کردن برای کودک مساوی است با صحبت کردن برای یک بزرگسال،بازی و اسباب بازی کلمات کودکان هستند»متاسفانه هیچ تعریف واحد و جامعی در مورد بازی وجود ندارد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر