نظریه های مشاوره (دیدگاههای مشاوره)
کد شناسه :1187
نظریه های مشاوره (دیدگاههای مشاوره)
موجود نیست

دکتر شیلینگ در هر فصل، بخشی را به آموزش مشاوره، اختصاص داده هر رویکردی را با یک مورد  پژوهشی شرح می دهد . در این کتاب، عواملی که باعث می شود ، فردی دچار بیماری روانی و اضطراب گردد  و اینکه با چه روشهایی می توان مشکلات را حل کرد ، به طور کامل شرح د اده شده است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر