مبانی روان شناسی فیزیولوژیک
کد شناسه :1188
مبانی روان شناسی فیزیولوژیک
موجود نیست

در تمام زندگی ام میخواستم با طرز کار هر چیزی آشنا شوم. وقتی پسر بچه ای بیش نبودم، ساعتهای زنگ دار، رادیو، چرخ خیاطی مادرم و هر وسیله ای را که به نظرم جالب می آمد، باز میکردم تا ببینم درون آن چیست. بیشتر به کمک پدر و مادرم بود که این عادت (یا دست کم رو به راه کردن آن چیزهایی که قطعه قطعه کرده بودم در من شکل گرفت، اما هنوز هم کنجکاری خود را به همراه دارم. در دانشکده تا آنجا که می توانستم سعی داشتم از نحوه کار پیچیده ترین دستگاهی که میشناختم، یعنی مغز آدمی، سردرآورم.
حیطه پژوهش علم اعصاب (neuroscience) امروزه مبحثی پرهیاهو و بارآور است. تعداد کثیری از دانشمندان سعی در درک فیزیولوژی رفتار داشته، از شیوه های هر چه پیشرفته تری بهره می گیرند و هر روز نتایج شگفت آورتری به دست می آورند. یافته های آنان است که مرا برای نگارش این مطالب آماده ساخته است.
بخش نخست این کتاب به مبانی روانشناسی فیزیولوژیک می پردازد: تاریخچه، ساختار و کارکرد سلول های عصبی، کالبدشناسی عصبی و داروشناسی روانی. بخش دوم مربوط است به سیستم های حسی و حرکتی. بخش سوم پیرامون مباحثی است که می توان آنها را زیر عنوان فراگیر رفتارهای «انگیخته» جای داد: تولید مثل و رفتار جنسی، خواب، هیجان، رفتار بلعی و پرخاشگری. بخش چهارم مربوط به یادگیری و ارتباط کلامی و غیرکلامی است. بخش آخر کتاب نیز با اختلال های روانی و عصب شناختی سروکار دارد.
در وجه تمایز این کتاب و فیزیولوژی رفتار باید به نکات مهمی اشاره شود. متن این اثر صرفا نسخه چکیده ای از کتاب فیزیولوژی رفتار نیست. در این کتاب از مثال هایی استفاده شده است که روشنگر موضوع هستند، به ویژه آنهایی که مربوط به اختلال های آدمی است و سعی شده است تبیینی از پدیده ها به دست دهیم تا مطمئن شویم دانشجویان بدون دانش زیست شناختی قوی نیز می توانند مطلب را درک کنند.

 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر