شیوه های کنترل غریزه جنسی از نظر اسلام
کد شناسه :1194
شیوه های کنترل غریزه جنسی از نظر اسلام
موجود نیست

شناخت انسان تأثیر شگرفی در عملکرد او دارد. با تفاوت نگرش ها، جوامع برخوردهای مختلفی با انسان دارند. یکی از ابعادی که همواره انسان ها با آن درگیر بوده اند، بعد جنسی می باشد. جوامع غربی اساس را بر اصالت جنسی نهاده اند، ولی اسلام محدودۀ خاصی برای آن قائل گشته و راهکارهای مختلفی برای کنترل صحیح آن ارائه نموده است
کتاب حاضر به بیان راهکارهای صحیح «کنترل غریزه جنسی» با توجه به آموزه های اسلام می پردازد.
در این کتاب سعی شده است بر اساس تعالیم آیات و روایات راه های پیشگیری از انواع انحرافات جنسی و ایجاد تعدیل در آن و هم چنین روش های مناسب ارضای غریزه جنسی و بهره گیری صحیح از لذّت های دنیوی که تأمین کننده سعادت و لذت دنیوی و اخروی باشد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و برخی از روش های غیرصحیح ارضای غریزه جنسی در جهان غرب مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد.
در همین راستا نگارنده نخست با رویکردی انسان شناسانه به موضوع مورد نظر نگریسته و تمایل جنسی در انسان ها را امری طبیعی و لازم ارزیابی کرده و انواع انحرافات و کج روی ها در این زمینه را معرفی نموده است. آن گاه شیوه های کنترل تمایلات جنسی و شیوه های برخورد با آن را با توجه به آموزه های قرآن و سنّت مطرح نموده و عواقب و کیفرهای عدول از روش های مشروع را نیز بیان کرده است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر