خانواده، آسیب ها و راهکارها / جسمی و روانی 4
کد شناسه :1198
خانواده، آسیب ها و راهکارها / جسمی و روانی 4
موجود نیست

بررسی برخی از آسیب‌های جسمی و روانی مربوط به خانواده و راه‌های برطرف کردن آن‌ها با استفاده از آموزه‌های دینی است. در این اثر ابتدا برخی از اختلالات جسمی مانند معلولیت جسمی و حرکتی، جانبازی و آثار منفی آن‌ها در خانواده مورد بحث و بررسی قرار گرفته و راهکارهای کاهش این آسیب‌های جسمی و راه مقابله با آن‌ها بیان شده است. آن گاه برخی از اختلالات روانی موجود در خانواده مانند: افسردگی، بیماری‌های روانی، کمبود محبت، اختلالات ارتباطی، انواع ناکامی‌ها در زندگی، یأس و ناامیدی از ادامه زندگی، کودک‌آزاری و معلولیت‌های ذهنی توصیف شده و آثار نامطلوب آن‌ها بر خانواده بیان شده و پس از آن راه‌های برخورد منطقی با این آسیب‌ها با استناد به آموزه‌های دینی، بیان شده است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر