خلوت ناامن / مواجهه تربیتی با خودارضایی نوجوان و درمان آن
کد شناسه :1203
خلوت ناامن / مواجهه تربیتی با خودارضایی نوجوان و درمان آن
موجود نیست

کتاب حاضر در خصوص خود ارضایی و مواجهه تربیتی و درمانی با آن تهیه و گردآوری‌شده است. این مجموعه ابتدا چیستی و چرایی خود ارضایی را واکاوی و زمینه‌های گرفتاری و علت‌های روی آوردن به این دام را یادآوری می‌نماید. در ادامه نویسنده راهکارهای پیشگیری از خود ارضایی را در قالب زمینه‌های تربیتی، زمینه‌های فرهنگی و محیطی، زمینه‌های روحی روانی و زمینه‌های جسمی موردبررسی قرار می‌دهد. در پایان نوشتار پیش رو راهکارهای درمان خود ارضایی را در از میان برداشتن موانع تصمیم برای ترک، از میان بردن علت‌های خود ارضایی، جهت‌دهی علت‌های آن به راه درست و ... مورد واکاوی قرار می‌دهد. جهت‌دهی شهوت جنسی به‌سوی ازدواج و تولید نسل در این مجموعه از مباحث مهم و باارزش به‌حساب می‌آید. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر